Canada house construction two by six

  

 

 

Drevený skelet zo sušených fošní stavaný priamo na stavbe. Stavba tohoto systému je tvorená priamo na stavbe. Dá sa povedať, že je to vo svete najpouživanejší system, tvorený  zo sušených fošní rovnakej hrúbky, ale rozdielnej šírky a dĺžky. V stenách sa používa tepelná izolácia rozneho typu. Kostru celej drevostavby tvorí nosná drevená konštrukcia. Hrúbka našich obvodových stien je až do 380 mm. Stropy sú zateplené 300 mm tepelno zvukovou izoláciou. Počas samej výstavby je možné meniť vnútornu skeletovú stavbu domu a prisposobiť veľkosť jednotlivých miestností podľa požiadaviek zákazníka. Celková výstavba je stavaná a zhodnotená ako suchý proces, čo znamená že v prípade našich stavieb je vlhkosť stavby minimálna. Je technicky dokázané, že v prípade drevostavieb nieje až také veľké riziko horľavosti, nakoľko správne vysušené a drevo dokáže odolávať ohňu aj niekoľko hodín.

Technológia, ktorú používame pri výstavbe našich domov zaručuje statickú pevnosť. Používame najhustejšie drevo následne vysušené na 85%. Používame špeciálne izolácie proti vlhkosti (dvojité vrátane strechy) a izolácie tepelné s celkovým tepelným odporom R=8,46 pri malej hrúbke stien - dimenzované pre teplotné rozdiely -45°C až +45°C.